Hvorfor velge nettstudier?

Studer når og hvor du vil

Fleksibilitet

Planlegg egen hverdag

Kombiner studier, jobb, familie og reise

virtuel interaksjon som e-post, chat, rom for diskusjon og skape nettverk

still spørsmål direkte til lærer og får tett veiledning