Informasjon Utdanning

Våre utdanninger er delt opp i 3 kategorier

 

Yrkesfaglig utdanning

– Hudpleier      – Hud- og kroppsterapeut       – Fotterapeut 

  • Ingen spesifikke opptakskrav.
  • Aldersgrense på 18 år – Unntak for 16-18 år krever godkjenning av foresatte og spesiell avtale med skolen.

 

Høyere Yrkesfaglig utdanning

– Negletekniker      – Beauty makeup artist  

  • Bygger på fullført og bestått videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse.
  • Aldersgrense på 19 år – Unntak krever godkjenning av foresatte og spesiell avtale med skolen.

Informasjon om opptakskrav her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-01-1416#KAPITTEL_2

 

ØVRIGE UTDANNINGER

– Grunnkurs Neglteknikk      – Vippe og brynstylist  

  • Ingen opptakskrav
  • Aldersgrense på 18 år – Unntak for alder 16-18 år krever godkjenning av foresatte og spesiell avtale med skolen.

 

 

Generelle lovverk og bestemmelser
Forskriften for fagskolestudier ved Fagskolen TLA As fra lovdata