Informasjon Utdanning

Våre utdanninger er delt opp i 3 kategorier

 

Yrkesfaglig OPPLÆRING

4.0 i Norsk kvalifikasjonsrammeverk (NKR), Vg 2 og Vg 3 nivå.

– Hudpleier      – Hud- og kroppsterapeut       – Fotterapeut 

  • Ingen spesifikke opptakskrav.
  • Aldersgrense på 18 år – Unntak for 16-18 år krever godkjenning av foresatte og spesiell avtale med skolen.

 

Høyere Yrkesfaglig utdanninG

5.1 i Norsk kvalifikasjonsrammeverk (NKR)

– Negletekniker      – Beauty makeup artist  

  • Bygger på fullført og bestått videregående opplæring, eller tilsvarende realkompetanse.
  • Aldersgrense på 19 år

Informasjon om opptakskrav her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-01-1416#KAPITTEL_2

 

Kurs

– Negledesigner      – Vippe og brynstylist 

– Helgekurs

  • Aldersgrense 16 år.  16-18 år krever godkjenning av foresatte og spesiell avtale med skolen.
  • Krever ingen forkunnskaper på basic nivå

 

 

Generelle lovverk og bestemmelser
Forskriften for fagskolestudier ved Fagskolen TLA As fra lovdata