Videregående opplæring

Hudpleier
hud og-kroppsterapeut
fotterapi