Nivå
Yrkesfaglig utdanning

oppstart
vår og høst

opptakskrav
nei

studieavgift
113 500,-

støtte
lånekassen

varighet
1,5 år

OFTE STILTE SPØRSMÅL

NÅR ER STUDIESTART?

Vi har oppstart både høst og vår. Rullerende opptak.

Neste studiestart:
HØST 24 – Oppstart 20. august 2024 – 19. desember 2025

Studieprogresjon: 1,5 år med 3. semestre:

1. semester: 20. august –  6. desember 2024. Steds basert undervisning på skolen en gang i måneden, mandag – fredag kl. 9-16. Teori vil være obligatorisk som egenstudier mellom samlingene.

2.semester: 13. januar – 13.juni 2025. Steds basert undervisning på skolen en gang i måneden, mandag – fredag kl. 9-16. Teori vil være obligatorisk som egenstudier mellom samlingene.

3.semester: 25.august – 19. desember 2025. Steds basert undervisning på skolen en gang i måneden, mandag – fredag kl. 9-16. Teori vil være obligatorisk som egenstudier mellom samlingene.

Utplassering/hospitering i klinikk utenom skolen (70 timer) samt prosjekt og eksamens forberedende oppgaver.

HVA LÆRER DU?

Undervisningen er av høyeste kvalitet og er en fin kombinasjon av teori og praksis. Følger VG 2 og VG 3 utdanning i fotterapi med ortopediteknikk.

Studentene deltar i forelesninger og teoretisk undervisning samt i praksis. Her utfører og mottar studentene diverse fagaktuelle behandlinger knyttet til undervisningen. Studentene får også god praksistrening i studentklinikk og gis de aller beste forutsetninger for å få høy kompetanse innenfor faget.

I tillegg utvikler du faglig innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til kunnskaper om anatomi og fysiologi, biomekanikk, hud- og hudlidelser.

Undervisningen gjennomføres hovedsakelig av skolens faglærere og foredragsholdere i Beauty og Helse Akademiets flotte lokaler. Beauty og Helse Akademiet er viden kjent for å ha de aller beste fagpersoner med høyt faglig nivå og pedagogisk kompetanse.

Etter fullført utdanning vil du i tillegg til til tradisjonell fotbehandling kunne jobbe med å identifisere årsaker til smerter og lidelser i fot, hofte og rygg, samt forebygge og behandle fotlidelser.

FAGPLAN

Anatomi og fysiologi
Underekstremitetenes knokler, ledd og muskler
Akser og bevegelser i underekstremitetene
Nerver og blodsirkulasjon, Neglens og hudens oppbygging og funksjon

Hud og neglelidelser i underekstremitetene
Vorter, soppinfeksjoner, kallositeter, torner, neglelidelser, eksem, allergi, psoriasis, kreft (føflekk kreft) og spesielle hudsykdommer.

Hudsykdommer som har innvirkning på føttene
Hjerte- og karsykdommer diabetes og revmatiske sykdommer

Analysemetoder
Vurdere mobilitet og funksjonsevne

Sko teori
Styringsfaktorer, materialer, produksjonsmetoder og helsetekniske data 

Materiallære
Silikon, skumgummi, termoplastiske materialer og sålematerialer

Avlastningslære
Trykkavlastninger, dynamiske såler.

Neglebehandling
Spange,ortonyxi, copolinegas, sliping og negleprotetikk.

Journalføring
Elektroniske journaler, rutiner for kvalitetssikring og fagets egne tegnsystem

Bedriftslære
Logistikk, markedsføring, service og salg, regnskap og regnskapsanalyse, forsikringer, selskapsformer og HMS.

Gjeldende lovverk for yrkesgruppen
Helsepersonell loven, forskrift for pasientjournal, arbeidsmiljøloven, forskrift for HMS, forvaltningsloven, personopplysningsloven med forskrifter, bokføringsloven, smittevernloven, pasientskadeloven pasientrettighetsloven, hygieneregler, yrkesetiske retningslinjer, autorisasjon av helsepersonell og markedsføringsloven

AUTORISASJON TIL FOTTERAPEUT

For å få autorisasjon som fotterapeut og bli medlem av fotterapeut forbundet FTF, må dette søkes om etter endt utdanning og beståtte eksamen.

For å oppnå autorisasjon må søkeren ha utdanningsforløpet fotterapeut VG2 og VG3 og fagene fra VG1 helse og oppvekst fag eller annen relevant realkompetanse fra offentlig skole/etat.

Søknad om autorisasjon sendes til helsedirektoratet Autorisasjon og lisens – Helsedirektoratet

For å bli medlem av FTF må man ha et autorisasjons nummer som man får utdelt når man blir autorisert.

På skolen hos oss vil du få fagene relatert til VG2 og VG3 fotterapi med ortopediteknikk.
VG1 fagene må man ta privat. Dersom du ikke har gått helsefag på videregående og ikke har de angitte fagene fra VG1 helse og oppvekst, må disse tas som privatist enten før, under eller etter endt utdanning som fotterapeut. Dette vil være likt på alle skoler som ikke har VG1 fagene inkludert i sitt løp.

Hvis du allerede har realkompetanse i Vg1 helse- og oppvekstfag før du starter hos oss, kan du søke om realkompetansevurdering ved Oslo voksenopplæring:

https://servicesenter.oslovo.no/dette-tilbyr-vi/videregaende/realkompetansevurdering/ eller ta privatisteksamener: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/privatisteksamen/#gref

Fagene som man må ta er:

  • HSF1001 – Helsefremmende arbeid
  • HSF1002 – Kommunikasjon og samhandling
  • HSF1003 – Yrkesutøvelse
  • Tverrfaglig eksamen i disse 3 programfagene

Disse må du selv melde deg opptil og er uavhengig av skolens forløp. Privatist eksamen avlegges vår eller høst. For mer informasjon om dette må du sjekke

InSchool Privatist (visma.no)

Hva hvis jeg ikke tar VG1 fagene ?
Dersom du ikke tar Vg1 fagene har du ikke fullført utdanningsløpet innen fotterapi. Dette innebærer du kun kan arbeide som fotpleier. 

Tittelen fotterapeut er reservert for de som er autorisert eller lisensiert norsk helsepersonell, og er beskyttet ved lov. Tittelen “fotterapeut” kan bare benyttes av helsepersonell fra de oppnår norsk offentlig autorisasjon eller lisens, se helsepersonelloven av 2.7.1999 nr 64 §§ 48 første ledd bokstav g), jf § 48a (autorisasjon) og § 49 (lisens).»

 

 

ER STUDIET DEKKET AV LÅNEKASSEN?

Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Statens Lånekasse.
Søknad sendes elektronisk til lånekassen på www.lanekassen.no

HVA KOSTER UTDANNINGEN?

Studieavgift kr 113.500,-.

Studiet er godkjent av lånekassen.

Innmeldingsavgift kr 3000 ved bekreftelse av studieplass (inngår i totale studieavgiften) og videre fordelt i 3 semesteravgifter.

Administrasjonsgebyr kommer i tillegg kr 35, på hver faktura.
_________________

Utstyrsliste (kommer i tillegg til studieavgiften):
3 Pensumbøker ca kr  1900,-
Innesko, hvit bukse, hvite sokker
Avgifter til privatisteksamen

I klasserom praktiserer vi på Beauty og Helse Akademiet en profesjonell dresscode. Dette innebærer arbeidsklær til alle tider i undervisning.

Hvit uniformsjakke, denne er inkludert i skoleavgiften, hvit egen bukse , hvite sokker og innesko. Under uniformsjakke kan det brukes hvit kort armet eller lang armet t-shirt.

 

HVA ER OPPTAKSKRAVENE?

Aldersgrense 18 år.

For å få autorisasjon og bruke tittelen fotterapeut gjelder helt spesifikke krav.

Les mer under fanen “autorisasjon til fotterapeut”.

HVORDAN ER DET Å VÆRE FT-STUDENT?

Jeg tok først fotpleie kurs på skolen, og da fikk jeg lyst til å gå videre som fotterapeut. En av de fine tingene med skolen er at det er elever i alle aldre og forskjellige bakgrunner.

Lena
Studentrepresentant

GALLERI

Forbehold
Beauty og Helse Akademiet AS og Fagskolen BHA AS tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, pris, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium. Det må være minst 3 Studenter påmeldt til gjeldende kurs for gjennomføring av denne. Informasjon om endringer vil komme senest 1 uke før oppstartsdato.