OPPTAKSKRAV

– Link til lovdata og forskrift for fagskolen TLA.

Formell kompetanse

Formelt opptakskrav er:

Fullført og bestått videregående opplæring i ett av utdanningsprogrammene nedenunder:

 • Formgivingsfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Drama
 • Hudpleie
 • Interiør
 • Kunst, design og arkitektur
 • Helsefag
 • Fotterapi

Eller ett av svennebrevene under:

 • Frisørfaget
 • Fotograffaget
 • Maskør-og parykkmakerfaget
 • Kostymesyerfaget

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 19 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og studieleder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Realkompetansevurdering skjer etter følgende retningslinjer:

Søkere:

 • Må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring i det oppgitte svennebrev eller vitnemål fra utdanningsprogram som gjelder for formelt opptakskrav
 • Må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

Dokumentasjon:

 • Må være utformet slik at den kan vurderes mot læringsutbyttebeskrivelsene /kompetansemålene i det oppgitte svennebrev for formell kompetanse og for fellesfagene på vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.
 • Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant yrkeserfaring over 3 år.

Oversikt som viser hva som godkjennes av realkompetanse:

Et av følgende fagbrev + 1 års relevant yrkeserfaring:

 • Negleteknikker/makeupartist som vurderes mot utdanningsprogrammet hudpleiefag
 • Aktivitør som vurderes mot utdanningsprogrammet formgivingsfag
 • Blomsterdekoratør som vurderes mot utdanningsprogrammet formgivingsfag

Et av følgende svennebrev + 1 års relevant yrkeserfaring:

 • Gullsmed
 • Sølvsmed
 • Bunadtilvirker
 • Herreskredder
 • Håndvever
 • Kjole- og draktsyer
 • Modist
 • Mediedesigner
 • Mediegrafiker

Relevant yrkeserfaring som godkjennes er medarbeider på en eller flere av følgende arbeidsplasser:

 • Bedrifter som jobber med interiør
 • Bedrifter som jobber med utstillingsdesign
 • Hudpleieklinikk
 • Apotek
 • Bedrifter som jobber med fotterapi
 • Bedrifter som jobber med mediedesign
 • Frisørsalong
 • Hudpleiesalong/spa
 • Negleklinikk
 • Parfymeri
 • Butikker innen klær, mote og accesoarer
 • Bedrifter innen tekstilbransjen
 • Bedrifter som jobber med styling av mote
 • Bedrifter som jobber med design
 • Teater og scene
 • Tv, film og reklamebyrå
 • Modellbyrå
 • Brudesalong
 • Bedrifter som jobber med blogging/videoblogging (vloggere) innen skjønnhet og velvær Tilstrekkelig norskkunnskaper

Formell kompetanse:

Søkeren må ha kompetanse i norsk hovedmål og norsk muntlig tilsvarende Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Dokumentasjon av formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegges i form av karakterutskrift enten fra Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående.

Ikke-formell kompetanse:

Søkere som ikke har formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring.

Søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk, må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring eller ha bestått Norskprøve 2 som måler norskferdigheter på nivå B1, slik nivåene er beskrevet i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og Common Europeen Framework of Reference for Languages.

Utforming av realkompetansesøknad:

Søknadsskjema på vår hjemmeside benyttes og dokumentasjon legges ved.

Krav til dokumentasjon av realkompetanse:

All dokumentasjon skal være skriftlig.

Vurderingen av realkompetansen gjøres i forhold til følgende kriterier:

 1. Relevant yrkespraksis fra det fagområdet fagskolen omfatter i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og eventuelt sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned.
 2. Utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis, kompetansebevis.
 3. Relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv, fritid- og fritidsinteresser. Dokumentasjon legges ved dersom dokumentbare forhold.

All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold som er detaljert beskrevet og som kan vurderes mot læringsutbyttebeskrivelsene/kompetansemålene i utdanningsprogrammet for formell kompetanse, nivå 4 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare frem til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt. Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet.