STUDENTORGAN

LOUISE BEKKEVOLD

Hvorfor stillet du som studentrepresentant?
Jeg stilte som studentrepresentant fordi jeg er glad i mennesker og ønsker å gjøre en positiv forskjell.

Hva ønsker du å utføre for skolen og studentene med din rolle?
Det jeg ønsker å utføre for skolen og studentene er å se til at alle har det bra, være til stede, være et godt eksempel i skolehverdagen og kjempe studentenes sak.

Hva skal du jobbe for mens du har denne innflytelsesrike tittelen?
Jeg ønsker å jobbe for at alle elevene vil bli sett, hørt og respektert.

Har du noen erfaringer fra før innen dette?
Jeg har ikke vært studentrepresentant før, har alltid hatt veldig lyst, men har rett og slett ikke hatt guts nok til å melde meg. Derfor er jeg utrolig takknemlig og glad for at jeg fikk muligheten denne gangen.

ADELE HARALDSEN

Hvorfor stillet du som studentrepresentant?
Jeg stilte som studentrepresentant fordi dette er en skole jeg trives på, og har lyst til å kunne bidra for å gjøre skolegangen best mulig for alle! Jeg er en omsorgsfull og ansvarlig person, og føler jeg kan bidra til å gjøre en forskjell. Jeg er en person som folk kan komme til med meninger og jeg er ikke redd for å ta dette videre, noe jeg tror er viktig for å kunne være en god studentrepresentant.

Hva ønsker du å utføre for skolen og studentene med din rolle?
Jeg ønsker at vi skal ha et godt skolemiljø som alle er fornøyd med. Jeg skal også jobbe for at samarbeidet mellom studenter og lærere skal fungere på best mulig måte, så dette skoleåret blir mest mulig lærerik og spennende!

Hva skal du jobbe for mens du har denne innflytelsesrike tittelen?
Jeg skal jobbe for at alle skal føle seg sett og trygge på skolen. Jeg er også veldig opptatt av at vi skal lære mest mulig, så jeg vil ha et godt samarbeid med lærere slik at jeg kan si i fra om det er ting vi føler kan forbedres.

Har du noen erfaringer fra før innen dette?
Jeg har ingen tidligere erfaringer fra å være studentrepresentant, men jeg er en veldig engasjert person og føler jeg passer godt inn i rollen!

Studentorgan:

Studentorganet er et tilbud for deg som har spørsmål om dine rettigheter som student.

Studentorganet kan gi råd og bistand i saker som gjelder studiesituasjonen. For eksempel hvis du har spørsmål om inntak, eksamen, praksis, klagesaker, HMS og psykososialt miljø, fuskesaker eller skikkethetsaker. Ingen sak er for stor eller for liten.

Studentorganet skal ivaretar studentenes innflytelse og medbestemmelse i saker som angår dem. Dette medvirker til å ivareta og utvikle skolen til en utdanningsinstitusjon av høy kvalitet gjennom et konstruktivt samarbeid mellom studenter og skoleledelsen.

Studentrepresentantene er uavhengig og har taushetsplikt.
Studentombudets virke skal styres av disse fire verdiene:

  • Uavhengig
  • Konfidensiell
  • Uformell
  • Nøytral