STUDIEBEALING

Studiekostnader for semesteret på kr.72.900,- + kr. 2 500,- i materialpenger utenom studiekostnader- dette vil stå spesifisert i studiekontrakten.

Skolepengene betales forskuddsvis ved semesterstart. Den enkelte student får tilsendt en detaljert studiekontrakt etter at inntaket er gjennomført og søknaden er faglig godkjent.

Et administrasjonsgebyr på kr. 3 000,- betales når skoletilbudet aksepteres. Administrasjonsgebyret vil ikke bli refundert ved eventuell avmelding av studieplass.

Utdanningen er godkjent for støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

Studenten må selv holde seg oppdatert om gjeldende regler og vilkår i Lånekassen.

Nærmere opplysninger om rett til studielån kan fås ved henvendelse til:

www.lanekassen.no

Kundetelefon lånekassen: 04545

Vi gjør oppmerksom på at Lånekassen betaler ut under heltid et stort beløp og deltid to store beløp.

For heltidsstudiene utbetales en hovedsum i starten av skoleåret, deretter månedlige utbetalinger.

For deltidstudiene utbetales det en hovedsum i starten av skoleåret og medio av skoleåret, deretter månedlige utbetalinger.

Hvor mye du får utbetalt i lån og stipend avhenger av flere forhold som hvor du bor, din sivilstand, om du har barn etc.

Sjekk lånekassen sin støttekalkulator hvor mye du er berettiget til å få i lån og stipend: https://www.lanekassen.no/stottekalkulator/